fbpx

Google Ads – podsumowanie roku 2019

Google Ads - podsumowanie zmian 2019

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w Google Ads. W ostatnim roku zakres modyfikacji, jaki miał miejsce, skupiał się głównie na rozwijaniu i doskonaleniu kampanii inteligentnych. Sposób poruszania się w Internecie, metody wyszukiwania przez użytkowników, długość ścieżki decyzyjnej ulegają ciągłym zmianom. Dlatego Google Ads również ewoluuje.

W artykule tym przedstawimy chronologicznie wszystkie zmiany, jakie miały miejsce w całym 2019 roku.

styczeń

 • Wprowadzenie 15-sekundowych reklamy wideo niemożliwych do pominięcia. Wcześniej reklamodawcy mogli zakupić ten format jedynie w ramach rezerwacji w YouTube. Zmiana ta spowodowała dostęp do tego formatu dla każdego reklamodawcy.

luty

 • Wprowadzenie współczynnika “Udział w kliknięciach” do kampanii w sieci wyszukiwania. Wskaźnik ten obrazuje szacunkowy udział w kliknięciach na wszystkie możliwe do osiągnięcia kliki. Dzięki tym danym otrzymujemy informacje, w których kampaniach czy grupach reklam posiadamy niewykorzystany potencjał do zdobywania dodatkowych kliknięć.
  Jeśli współczynnik udziału w kliknięciach wynosi np. 70%, oznacza to, że aby uzyskać możliwe 100% należy zastosować zmiany, które pozwolą na zdobycie kolejnych 30% kliknięć. Do najczęstszych zmian, które pomagają osiągnąć 100% należą: zwiększenie budżetów, zwiększenie stawek, dodanie większej ilości rozszerzeń.
 • Inteligentna strategia określania stawek “Maksymalizuj liczbę konwersji” zachęcająca do działania wprowadzona do formatu reklamowego TrueView. Strategia ta pomaga uzyskać wyższe współczynniki konwersji w YouTube. Jest alternatywą dla reklamodawców, którzy nie osiągają minimalnego progu 50 konwersji tygodniowo, aby móc uruchomić strategię z docelowym CPA.

marzec

 • Start nowej wersji Edytora Google Ads. Nowy Edytor prócz nowego interfejsu zawiera nowe funkcjonalności, m.in. pełne zarządzanie wieloma kontami w tym samym czasie, dodatkowe reguły niestandardowe, pełna obsługa reklam wideo, wykluczające i niewykluczające listy odbiorców w kampaniach inteligentnych w sieci reklamowej.

maj

 • Uruchomienie opcji eksportowania danych bezpośrednio z Google Ads do Arkuszy Google.
 • Aktywność na różnych urządzeniach dodana do wszystkich raportów atrybucji. Od maja wszystkie raporty atrybucji zawierają dane o aktywności i konwersjach pochodzących z różnych urządzeń. Do tej pory aktywność na różnych urządzeniach przedstawiana była tylko w raportach Urządzenia, Urządzenia wspomagające i Ścieżki urządzeń. Dane, które pojawiały się w różnych raportach, były jednak niespójne i utrudniały analizę.
 • Uruchomienie opcji śledzenia równoległego także w kampaniach w sieci reklamowej i w kampaniach wideo. Do tej pory śledzenie równoległe włączone było jedynie w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych. Śledzenie to odsyła użytkownika z reklamy bezpośrednio do docelowego adresu url, a pomiar liczby kliknięć odbywa się w tle. Dzięki temu skrócony został czas ładowania strony docelowej.

czerwiec

 • Wprowadzenie opcji wyboru działań powodujących konwersję na poziomie kampanii. Do tej pory ustawienie wybranej konwersji miało miejsce tylko na poziomie konta. Prowadzenie wielu kampanii o zróżnicowanych celach powodowało problem z przypisaniem najważniejszej konwersji do danej kampanii. Obecnie możemy wybrać dla każdej kampanii odpowiednie działania powodujące konwersję. Posiadając na koncie np. kampanię brandową i sprzedażową jesteśmy w stanie przypisać różne docelowe cele na ich poziomie. I tak dla kampanii brandowej jako konwersję możemy przypisać np. określony czas spędzony w witrynie, a dla kampanii sprzedażowej ilość wykonanych transakcji.
  Dodatkowo w kampaniach, dla których znaczenie ma więcej niż jedno działanie, dodana została opcja tworzenia zestawów działań powodujących konwersję.
 • Wprowadzenie nowej strategii ustalania stawek “Docelowy udział w wyświetleniach”, która zastąpiła “Wybraną lokalizację na stronie wyszukiwania” i “Docelowy udział w wygranych aukcjach”. Ta inteligentna strategia w sieci wyszukiwania ustala stawki automatycznie, aby zapewnić wyświetlenie reklam na najwyższej pozycji, na górze pierwszej strony lub w innym dowolnym miejscu na stronie wyników wyszukiwania w Google.

lipiec

 • Zmiana dopasowywania słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia i w modyfikatorze dopasowania przybliżonego. Od lipca słowa kluczowe w powyższych dopasowaniach będą wyświetlać reklamy także na wyszukiwane frazy o tym samym znaczeniu. Zbliżone odmiany słów kluczowych obejmowały wcześniej jedynie błędy pisowni, formy liczby pojedynczej i mnogiej, odmiany fleksyjne, skróty.

Przykład – modyfikator dopasowania przybliżonego: +trawa +koszenie
1. przed zmianą:
wyświetlanie reklamy na frazy: usługa koszenia trawy, koszenie trawy, koszenie trawy cena
2. po zmianie:
wyświetlanie reklamy na frazy: cięcie trawy cennik, usługi podcinania trawy, ścinanie trawy

Przykład – dopasowanie do wyrażenie: „koszenie trawy”
1. przed zmianą:
wyświetlanie reklamy na frazy: koszenie trawy cena, usługa koszenia trawy, koszenie trawy w mojej okolicy
2. po zmianie:
wyświetlanie reklamy na frazy: lokalne usługi cięcia trawy, podcinanie trawy cena, usługi ścinania trawy blisko mnie

 • Uruchomienie reklam TrueView zachęcających do działania w sieci partnerów wideo Google. Google dodało opcję użycia reklamy TrueView poza YouTube – w aplikacjach mobilnych i witrynach partnerów o wysokiej jakości. Format ten umożliwia zwiększenie zasięgu i docelowo liczby konwersji.

sierpień

 • Wprowadzenie korekt sezonowych dla inteligentnego określania stawek. Dzięki korektom dajemy sygnał dla Google o zbliżających się momentach, kiedy przewidywane są istotne zmiany współczynnika konwersji (np. w trakcie planowanej kilkudniowej wyprzedaży). Dzięki korektom Google jeszcze precyzyjniej ustala stawki w czasie rzeczywistym, tak aby zwiększać skuteczność kampanii krótkoterminowych.
 • Uruchomienie nowej inteligentnej strategii określania stawek – “Maksymalizacja wartości konwersji”. Ta zautomatyzowana strategia pomaga zmaksymalizować wartość konwersji w ramach określonego budżetu. Jeśli kampania posiada wystarczającą ilość danych, optymalne stawki CPC dostosowane mogą być dodatkowo na podstawie wprowadzonego docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).
 • Wprowadzenie reklamy z galerią (Galery Ads) jako beta. Ten typ reklamy to format pojawiający się u góry strony wyników wyszukiwania z opcją przesuwania reklam zawierających od 4 do 8 obrazów. Opis każdego obrazu może zawierać maksymalnie 70 znaków. Według danych z testów Google, nowy format przyczynił się do wzrostu CTR testowanych reklam o około 25%.

wrzesień

 • Dodanie wizyt w sklepach stacjonarnych do strategii inteligentnego określania stawek w kampaniach w sieci wyszukiwania i w kampaniach produktowych. Dzięki opcji tej uzyskujemy informacje o konwersjach polegających na wizytach w sklepach stacjonarnych. Uruchomienie tej opcji na koncie dostępne jest dla wybranych reklamodawców. Aby móc mierzyć ten typ konwersji należy skontaktować się ze swoim opiekunem konta Google.
 • Wycofanie danych o średniej pozycji reklam. Po wprowadzonej zmianie zalecane jest, aby zastępczo używać współczynnika wyświetleń u góry strony oraz współczynnika wyświetleń na najwyższej pozycji. Google argumentuje zmianę tym, że nowe dane pozwalają uzyskać bardziej wiarygodne i przejrzyste wyniki widoczności reklam niż ich średnia pozycja. Średnia pozycja reklamy błędnie traktowana była jako miejsce, w którym reklama wyświetlała się najczęściej. W rzeczywistości wartość ta odnosiła się do względnej pozycji reklam w stosunku do reklam konkurencji. Nowe wartości odzwierciedlają faktyczne umiejscowienie reklamy na stronie.

październik

 • Dodanie nowego rozszerzenia – formularz kontaktowy. Wysyłka formularza poprzez rozszerzenie ma miejsce jeszcze przed wizytą w witrynie. Dzięki rozszerzeniu proces wypełnienia formularza został uproszczony, szczególnie w odniesieniu do urządzeń mobilnych. Jest to także przydatna opcja dla witryn, które z różnych względów (np. brak opcji tagowania zdarzeń na stronie) nie mają innej opcji do zbierania leadów z danymi kontaktowymi od potencjalnych klientów.
 • Udostępnienie reklam elastycznych dla wszystkich reklamodawców we wszystkich językach w Google Ads, Edytorze Google Ads, interfejsie API i aplikacji mobilnej.
 • Dodanie opcji mierzenia konwersji według czasu dokonania konwersji. Do tej pory konwersje raportowane były jedynie według daty kliknięcia reklamy. Taki system pozwala mierzyć koszt konwersji czy zwrot z nakładów na reklamę, ponieważ wydatki przypisywane są do kliknięcia. Jednak uniemożliwiał on pomiar realnych konwersji zdobytych w danym przedziale czasowym. Dzięki nowej opcji możemy porównywać dane z Google Ads z dostępnymi danymi sprzedażowymi z bazy firmy i potwierdzać ilość konwersji w określonym przedziale czasowym.
 • Wyłączenie opcji przyspieszonego wyświetlania reklam w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych. Opcja ta została wyłączona przez Google z racji tego, że była bardzo rzadko wykorzystywana przez reklamodawców i nie przynosiła zadowalających efektów.

listopad

 • Uruchomienie opcji wyświetlania najważniejszych sygnałów określających stawki w inteligentnych strategiach określania stawek (na obecną chwilę sygnały widoczne są w kampaniach używających Docelowego CPA i Maksymalizacji liczby konwersji). Sygnały dostępne są w raporcie strategii ustalania stawek. Do najważniejszych sygnałów, czyli atrybutów użytkownika, które wpływają na dana akcję reklamową, należą: urządzenie, lokalizacja, dzień tygodnia, pora dnia, przynależność do danej listy remarketingowej, język witryny, przeglądarka, system operacyjny, dane demograficzne.
 • Wprowadzenie formatu reklamowego Masthead w YouTube w wersji na ekranach telewizyjnych. Format reklamy kierowany jest na telewizory smart. Jest to duża reklama wyświetlająca się na samej górze strony głównej serwisu. Ze względu na duży format i atrakcyjne umiejscowienie będzie to z pewnością bardzo atrakcyjny format dla reklamodawców.
 • Wprowadzenie nowych rozszerzeń do reklam w YouTube: lokalizator sklepów, formularze zainteresowań i dodatkowe wezwania do działania. Rozszerzenia te podobnie jak rozszerzenia w sieci wyszukiwania, dostarczają pulę przydatnych informacji użytkownikom. To z kolei przekłada się na wzrost współczynnika klikalności reklam.
 • Zmiana w wynikach wyszukiwania na YouTube – na górze i dole wyników wyszukiwania wyświetlają się także reklamy produktowe. Dzięki wprowadzeniu własnych niestandardowych grup odbiorców lub wykorzystaniu segmentów Google, reklamy produktowe pojawiają się widzom serwisu YouTube, którzy ostatnio szukali danego lub podobnego produktu. Format ten w znaczący sposób poszerza zasięg kampanii zakupowych.
 • Nowe połączone grupy odbiorców – uruchomienie nowej opcji kierowania reklam, dzięki której tworzymy profile potencjalnych klientów. Grupy odbiorców stają się bardziej precyzyjne i dookreślone. Dzięki połączonym grupom odbiorców wyodrębniamy część wspólną użytkowników, którzy z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowani prezentowaną ofertą.

grudzień

 • Wynik optymalizacji i rekomendacje wprowadzony także dla kampanii w sieci reklamowej. Wynik ten prognozuje skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych. Podawany jest w %, gdzie 100% oznacza wykorzystanie w pełni możliwości optymalizacyjnych. Wraz z wynikiem, Google prezentuje rekomendacje zmian, których wprowadzenie na koncie pozwala na poprawę wyniku optymalizacji.
 • Planer słów kluczowych – wprowadzenie opcji tworzenia wielu planów i ich udostępniania z pozycji Google Ads.
 • Uruchomienie nowej opcji wyjaśnień, które pomagają interpretować zmiany skuteczności kampanii reklamowych. Dzięki wyjaśnieniom w szybki sposób otrzymujemy informacje o najbardziej prawdopodobnych przyczynach zmian parametrów takich jak wyświetlenia, kliknięcia i koszty. Wyjaśnienia dostępne są tylko dla kampanii w sieci wyszukiwania z ręcznym ustalaniem stawek lub ulepszonym CPC. Wyjaśnienia działają kiedy porównujemy przyległe do siebie okresy czasu o jednakowej długości. Dane nie mogą przekraczać okresu ostatnich 90 dni. Wyjaśnienia pojawiają się jedynie przy znacznych wahaniach skuteczności kampanii.

 

Zmian w Google Ads przybywa każdego roku coraz więcej. Aby kampanie reklamowe przynosiły zadowalające efekty i działania prowadzone w Google Ads były rentowne, należy być na bieżąco ze wszystkimi modyfikacjami. Mam nadzieję, że powyższe zestawienie pozwoli Wam uporządkować swoją wiedzę, a być może dostarczy informacji na temat zmian, o których jeszcze nie wiedzieliście.

 

Autor: Karolina Lewicka, PPC Specialist w BrandBay.pl

Certyfikowana specjalistka Google Ads i Google Analytics. Na co dzień zajmująca się wdrażaniem nowych funkcjonalności Google Ads, optymalizowaniem kampanii, a także rekomendowaniem odpowiednich kierunków rozwoju dla klientów. W centrum jej zainteresowań znajdują się także analiza i wykorzystanie danych.

5 / 5. Liczba głosów: 11

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *